Oracle Database 12c Centos 6.5 Kurulumu

2 Yıl, 9 Ay, 4 Hafta, 2 Gün, 1 Saat, 55 Dakika Önce


Merhaba ziyaretçiler,

sizlere bu konuda Oracle Database 12c Release 1 sürümünün Centos 6.5 6.6 6.7 üzerine kurulumunu anlatacağım.

Öncelikler gereksinimleri listeleyelim.

1 - SELinux - Disable olmasına dikkat edin Centos üzerinde ve minimum 2GB Swap alanı ayırın. SELinux disable yapmak için burdaki konumuza ve Swap alanınızı değiştirmek için ise burdaki konumuza bakabilirsiniz.

2 - Oracle Database Software Downloads adresindeki 12.1.0.20 sürümündeki Linux x86-64 dosyalarını File 1 ve File 2 olmak üzere sunucunuza indirin. İndirirken sizden üyelik isteyecektir Oracle üyelik ücretsizdir bilginiz olsun.

3 - Uzak masaüstü gerekmektedir VNC Server olabilir. Eğer sunucunuzda VNC Server yoksa kurulum yapmak için burdaki konumuza bakabilirsiniz.

Kurulum Aşamaları;

Dosyaları ben direk ~/Downloads dizinine indirdim.

cd ~/Downloads
unzip linuxamd64_12102_database_1of2.zip
unzip linuxamd64_12102_database_2of2.zip
mkdir -p /u01/setup
mv -R ~/Downloads/database /u01/setup

Komudu çalıştırdıktan sonra zip'in içinden dosyalar çıkmış ve /u01/setup klasörünü açıp içine taşımış olacağız.

Sıradaki işlem hosts dosyamıza kullanacağımız host adresini tanımlayacağız;

nano /etc/hosts

pico yeva nano kullanarak hosts dosyamızı düzenliyoruz yeni satır ekleyerek örnek; Ip adresi olarak sunucunuzun ip adresini tanımlayınız. (Örn) 192.192.192.192 oracle.hostadresim.com olarak tanımladım.

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.192.192.192 oracle.hostadresim.com

Kaydedip çıkıyoruz.

Sunucunuzun son güncellemeleriniz çekmeyi unutmayınız

yum update

Sistem değişkenlerini değiştireceğiz;

nano /etc/sysctl.conf

En son satıra gelip bir altına aşağıdaki değerleri girip kaydediniz.

fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500

Limit tanımlamalarını yapıyoruz ardından aşağıdaki değişkenlerin sonuna gelip ekleyip kaydedeceğiz;

nano /etc/security/limits.conf

Eklenecekler;

oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536
oracle soft nproc 16384
oracle hard nproc 16384
oracle soft stack 10240
oracle hard stack 32768

Kaydettikten sonra aşağıdaki komutları kopyalayıp çalıştırın;

yum install binutils -y
yum install compat-libcap1 -y
yum install compat-libstdc++-33 -y
yum install compat-libstdc++-33.i686 -y
yum install gcc -y
yum install gcc-c++ -y
yum install glibc -y
yum install glibc.i686 -y
yum install glibc-devel -y
yum install glibc-devel.i686 -y
yum install ksh -y
yum install libgcc -y
yum install libgcc.i686 -y
yum install libstdc++ -y
yum install libstdc++.i686 -y
yum install libstdc++-devel -y
yum install libstdc++-devel.i686 -y
yum install libaio -y
yum install libaio.i686 -y
yum install libaio-devel -y
yum install libaio-devel.i686 -y
yum install libXext -y
yum install libXext.i686 -y
yum install libXtst -y
yum install libXtst.i686 -y
yum install libX11 -y
yum install libX11.i686 -y
yum install libXau -y
yum install libXau.i686 -y
yum install libxcb -y
yum install libxcb.i686 -y
yum install libXi -y
yum install libXi.i686 -y
yum install make -y
yum install sysstat -y
yum install unixODBC -y
yum install unixODBC-devel -y

Devamı geliyor bekleyiniz...