Argument list too long Hatası ve Çözümü

Argument list too long Hatası ve Çözümü

Argument list too long hatasını genelde çok fazla dosyayı rm -rf komutu ile dosya silmeye çalışırken alırsınız. Problemi çözmek ise basit. Alttaki komutu kullanarak silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle klasöre girin. find . -name "*" -print | xargs rm -rf komutunu verin. Bu komut, bulunduğunuz klasör içerisindeki tüm verileri size sormadan [...]